SAP ABAP Interface - Index O
Interface - O
# Interface Name Short Description Package
1 ON_POSTZERO Interface for BAdI: OIA_LIA_POSTZERO OIA