SAP ABAP Interface - Index B
Interface - B
# Interface Name Short Description Package
1 BADI_ES_RPC190E0 Interface p.BAdI: HR_ES_RPC190E0_DFT PC04 
2 BADI_ES_RPCEREE0 Interface for BAdI: HR_ES_RPCEREE0 PC04 
3 BADI_HRPAYES_AFIE0 Interface for BAdI: HRPAYES_AFIE0 PC04 
4 BADI_HRPAYES_EREE0 Interface for BAdI: HRPAYES_EREE0 PC04 
5 BADI_HRPAYES_FINE0 Interface f. BAdI: HRPAYES_FINE0 PC04 
6 BADI_HRPAYES_INEE0 Interface f.BAdI: HRPAYES_INEE0 PC04 
7 BADI_HRPAYES_INEE1 Interface f. BAdI: HRPAYES_INEE1 PC04 
8 BADI_HR_ES_CRT2 Interface f.BAdI: HR_ES_CRT2 PB04 
9 BADI_HU_PACKING_QTY Add-in Interface BADI_HU_PACKING_QTY HANDLING_UNITS 
10 BADI_HU_VHILM_CHECK Business add-in interface BADI_HU_VHILM_CHECK HANDLING_UNITS 
11 BADI_J_3R_INV10_INTERFACE Interface for BAdI: BADI_J_3R_INV10 J3RF 
12 BADI_RELENG_IN_ECATT_INTF Interface to BAdI: BADI_RELENG_IN_ECATT SECATT_MIDDLEWARE 
13 BADI_RTMATGRP_SIMULATION BAdI Interface IF_EX__MATGRP_SIMULATION WRF_CM_MD 
14 BADI_VE_CONV_NATIO_TB Interface for BAdI: HR_VE_CONV_NATIO_TB PC17 
15 BADI_VE_HVECWHR0 Interface f.BAdI: HR_VE_HVECWHR0_DFT PC17 
16 BI_EVENT_HANDLER Event handler SIBF_LOCAL 
17 BI_EVENT_HANDLER_STATIC Static Event Handler SIBF_LOCAL 
18 BI_OBJECT Business Instance SIBF_LOCAL 
19 BI_PERSISTENT Persistent Business Instance SIBF_LOCAL 
20 BVW_INT_APPLICATION Interface to Archiving Object Applications AFX_BUSINESSVIEWENGINE